Rady a důležité informace 2018.

Možnosti pro řešení reklamací a sporů  (nákup přes internet v EU)

 Vážení klienti,

Evropská unie, vedena snahou nejen chránit spotřebitele, ale také zvýšit důvěru v on-line transakce a podpořit jejich rozvoj, přijala nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). Nařízení je od 9. ledna 2016 přímo použitelné a právně závazné v celé EU.

Na základě nařízení byla na úrovni Unie vytvořena platforma pro řešení sporů on-line. Platformu provozuje Evropská komise. Jde o interaktivní internetovou stránku, kterou mohou využít spotřebitelé s bydlištěm v EU k mimosoudnímu řešení sporů ze smluv o koupi zboží či poskytnutí služeb uzavřených prostřednictvím internetu s obchodníky usazenými v EU. Nařízení se vztahuje rovněž na online uzavřenou smlouvu o zájezd, online nákup ubytování, letenek nebo jiné služby cestovního ruchu.

Platforma je dostupná na webové adrese http://ec.europa.eu/odr, je zdarma a existuje ve všech jazycích EU.

Postup řešení sporů lze velmi zjednodušeně shrnout následovně:

  • Stěžovatel vyplní elektronický formulář stížnosti, připojí k němu dokumenty podporující jeho tvrzení a podá stížnost, která bude po zpracování platformou postoupena odpůrci.
  • Poté se strany sporu dohodnou na subjektu mimosoudního řešení sporu, který by se měl případem zabývat. Jakmile k této dohodě dojde, podaná stížnost bude platformou vybranému subjektu zaslána.
  • Stranami sporu zvolený subjekt mimosoudního řešení sporu si pak ověří, zda je k projednání věci kompetentní a pokud tomu tak bude, vydá ve věci své rozhodnutí.

 

Kanada - NUTNOST registrace ETA 

Pro lety přes Kanadu, byl zaveden systém elektronického povoleni cesty do Kanady tzv. Electronic Travel Authorization (=eTA). Jeho cílem je proveřit cestujicí v letecké přepravě směřujicí do/přes tuto destinaci. Nutnost registrace eTA se dotýká i klientů, kteří se účastní zájezdu do destinace Kuba a to pro terminy odletu od 12.3.2016 dále.

Letecká společnost nebude při odletu z Prahy přijimat k přepravě směřovane na zpátečni cestě přes Kanadu cestujici bez platneho povoleni eTA.

Žádost o elektronické povoleni cesty musi podat osobně každý účastník cestovního ruchu prostřednictvím webových stránek Citizen and Immigration Canada http://www.canada.ca/eTA

 

USA - bezvízový styk ESTA

Cestující se musí prokázat buď platným pasem s vízem USA (platnost pasu minimálně 6 měsíců od data plánovaného návratu ze zájezdu) nebo biometrickým pasem a elektronickou autorizací ESTA.  oficiální informace z Velvyslanectví USA 

Poplatek v době vystavení těchto informací činil 14 USD, který se zaplatí platební kartou při registraci. Autorizace je platná 2 roky od schválení.

Občané České republiky, cestující do Spojených států za turistickým nebo obchodním účelem na méně než 90 dnů, mohou od 17. listopadu 2008 cestovat bez víz, prostřednictvím elektronického systému cestovní registrace ESTA. Každý cestující, včetně dětí bez rozdílu věku, musí mít platný biometrický pas a odsouhlasenou cestovní registraci ESTA.

Další informace: